Werkwijze

U heeft een verwijzing via uw huisarts, specilaist of bedrijfarts gekregen of u heeft op eigen initiatief besloten dat oefentherapie bij u past. U kunt zich telefonisch, per e-mail of persoonlijk aanmelden en dan maak ik een afspraak met u.

 

Tijdens de eerste afspraak worden alle noodzakelijke gegevens genoteerd. Daarom is het van belang dat u bij de eerste afspraak meeneemt:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • de pas van de zorgverzekeraar
  • bij verwijzing, de verwijsbrief

Vervolgens vindt er een gesprek plaats over uw klachten en de invloed van de klachten op uw dagelijks leven. Daarna volgt een uitgebreid houding- en bewegingsonderzoek.

De behandeling is echter nooit alleen op de aandoening of de klacht gericht, maar op het gehele lichaam en op al uw dagelijkse bezigheden

Tijdens de behandeling krijgt u houding- en beweegadviezen welke ondersteund worden door oefeningen. De oefeningen kunnen afhankelijk van uw hulpvraag en klachten bestaan uit bijvoorbeeld het verbeteren van beweeglijkheid, spierkracht, stabilisatie, spierspanning, coördinatie en ademhalingen of ontspanning. 

 

Oefentherapie Cesar is een "doe-het-zelf therapie". Er wordt van u een actieve deelname gevraagd. Dit is van belang voor het welslagen van de behandeling. U leert begrijpen, zien en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. met de geleerde kennis en vaardigheden leert u hoe u adequaat op uw klachten kunt reageren, zodat ze  verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren.