Het Netwerk Chronische Pijn heeft een behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op uw eigen leven.
 

Chronisch Pijn
Chronische pijn heeft een grote impact op veel gebieden, zoals de kwaliteit van leven, het bewegen, werk en sociale activiteiten. We spreken van chronisch pijn als de klachten langer dan 3 maanden blijven bestaan of als er geen één op één relatie (meer) is met het oorspronkelijk letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders.
Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

 

Behandeling
Gestart wordt met het uitgebreid in kaart brengen wat de pijn voor u betekent en welke gevolgen die voor u heeft.
Wat zou u heel graag weer willen kunnen? Hoe zou voor u de kwaliteit van leven verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er om zelf invloed uit te oefenen op het pijnsysteem?

Tijdens de behandeling ben ik uw coach. 

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

 

Oncologie en Pijn
Als aanvulling op het chronisch pijn programma heb ik me verdiept in pijn bij kanker. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de pijn en het ontwikkelen van handvaten hiervoor zoals: Inzicht krijgen in de diverse factoren die pijn beïnvloeden, leren ontspannen of anders leren bewegen. 
In samenwerking met andere zorgprofessionals om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.    

 

Download hier de folder Oncologie en Pijn

 

Online programma
Tevens is er de mogelijkheid om ter ondersteuning gebruik te maken van een online programma. Het is een aanvuling op het gewone behandeltraject.  Samen kijken we of het online pijn programa geschikt voor u is.

 

Informatie over mijnpijnprogramma.online