Het Netwerk Chronische Pijn heeft een behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op uw eigen leven.
 

Wat is chronische Pijn?
Ongeveer 20% van de bevolking leeft met chronische pijn. Voorbeelden zijn fibromyalgie, chronische rugklachten, hoofdpijnklachten of whiplash. Leven met chronische pijn heeft veel invloed op het dagelijks leven van iemand. We spreken van chronische pijn als pijn langer dan drie maanden bestaat terwijk de oorzaak van de pijn verdwenen is of gestabiliseerd. De pijn heeft dan zijn beschermende functie verloren en gaat een eigen leven leiden. Bij acute pijn betekend pijn een waarschuwingssignaal. Door de pijn wordt het lichaam gewaarschuwd voor gevaar en kan het hier gepast op reageren ( bv. een hand terugtrekken bij contact buj vuur). Maar als pijn heel lang bestaat is de relatie met weefselschade niet duidelijk meer aanwezig.
 

Gevolgen van chronische pijn
Bij veel mensen met chronische pijn zie je dat de conditie achteruit gaat, ze minder activiteiten kunnen doen, angst krijgen voor bepaalde bewegingen en activiteiten, sociale contacten verliezen en langzamerhand de grip op hun leven kwijtraken. Belangrijk doel bij de behandeling van chronsiceh pijnklachten is dat de mensen zelf weer vat op hun leven krijgen en leren omgaan met de pijnklachten

 

Behandeling
Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Ik stel  samen met u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Tijdens de behandeling ben ik uw coach. U gaat met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.
 

“Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en niet kan en de oefentherapeut speelt daar op in." – Patiënt J. de V.
 

Effecten
Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.