Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Indien u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent gelden de volgende tarieven voor 2024.

 

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 57,75

Screening & Intake en onderzoek 

€ 63,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 

€ 76,00

Behandeling in de praktijk / videoconsult

€ 42,00

Behandeling aan huis

€ 59,50

Screening * 

€ 21,00

Verslaglegging aan derden ( bijvoorbeeld letselschade)

€ 84,00

Verzuimtarief: niet nakomen afspraak

€ 35,00

Eénmalig oefentherapeutisch consult, incl. verslaglegging

€ 84,00

Telefonische consult kort (max 15 min)

                                  lang (30 min)

€ 21,00

€ 42,00

           

* Screening is van toepassing bij Directe Toegankelijkheid Oefentherapie.

 

Uw verantwoordelijkheid
Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre Oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Verzuim

Een behandeling dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd telefonisch, per e-mail of ingesproken op het antwoordapparaat. De behandelafspraak op maandag dient de vrijdag ervoor, uiterlijk om 17.00 uur te zijn afgezegd.

Indien de behandeling te laat of niet wordt afgezegd, wordt het verzuimtarief bij u in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor u gereserveerd. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie betalingsvoorwaarden.